A projektről

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00010

Projekt címe: Közösségi Innovációval és Társadalmi Összefogással a Rehabilitált városrészért – komplex fejlesztés az “Ürgésben”

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje:  2021.04.30.

A fejlesztés átfogó célja:

A projekt lehetőség és adekvát válasz az ITS-ben megfogalmazott célokra, amennyiben a szegregátum becsatlakoztatása, a településrész elkülönülésének oldása a feladat. A szűken vett teleologikus megközelítésben olyan projektelemeket tervezünk megvalósítani, melyek egyszersmind a helyi (településrészi) közösség építését, másrészről a megszerveződő közösség aktív alakítóként való megjelenését célozzák a település egészének közösségformáló tevékenységében. A tevékenység szempontú megközelítésben mindemellett a projekt „soft” – és majdani „hard” – elemeinek egymásra épülését, az egyes tevékenységek szinergiáját is megvalósítja a tervezett fejlesztés. A projekt célja, hogy az érintett közösség bevonásával – amely egyszerre forrása és kedvezményezettje e tevékenységnek – úgy módosítsa a városfejlődési folyamatokat, hogy javuljon az érintettek társadalmi, pszichés és fizikai közérzete.

A városi közösség erősítése, a leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett területek kiemelt figyelemmel való fejlesztése fontos cél a város egészének lakóinak életminősége szempontjából is.

Tevékenység szakmai leírása:

A szegregátum frekventált helyén az itt élők számára könnyen elérhető területen kerül kialakításra a közösségi sport- és szabadidő tér. A kialakításra kerülő terület a közösségépítő programok rendezvények zömének helyszíneként szolgál. A projekt során összesen 12 rendezvényt tervezünk megvalósítani: 4 alkalommal „nagyrendezvényt” és 8 alkalommal „kisrendezvényt”. A rendezvények tematikusan szerveződnek, illetve hagyományteremtés – a rendszeresség igényével – ismétlődő jellegűek. A közösségfejlesztési tevékenység legfontosabb színtere a sport- és szabadidő tér, melynek kialakítása e projekt tevékenysége. A kialakítási folyamatot – a részvételi tervezés elvét magunkénak vallva – a településrész lakóinak aktív szerepvállalásával tervezzük végrehajtani. A terület kialakításának célja az aktív sporttevékenység lehetőségének biztosítása mellett, a kialakított padokkal és főzőhelyekkel egy olyan terület, mely alkalmasint a városrész lakosságának kikapcsolódását, rendezvények, közösségi programok kialakítását teszi lehetővé. Az aktív mozgás és kikapcsolódás lehetőségének megteremtése mellett – az igényfelmérés tapasztalatai alapján mutatkozó igény mentén – itt tervezzük biztosítani egy „virtuális közpark” jelleggel a terület ingyenes wi-fi ellátottságát, kiegészítve a foglalkoztatást elősegítő programelemekben megvalósuló tevékenységekkel. A kialakítást követően „átadó ünnepséget” szervezünk, mintegy a projekt közösségépítő komponensének nyitányaként.

A projektmegvalósítás teljes időtartama alatt a folyamatos szociális munkát biztosítjuk. A segítő szociális munka legalább 6 hónappal megelőzi a beruházások megkezdését, annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai felkészüljenek a beruházások megvalósításában való részvételre. Az infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig is folyamatosan biztosítjuk a szociális munkások jelenlétét.

A közösségi kert az önkormányzat kezelésében lévő területen az akcióterület közvetlen szomszédságában valósul meg. A tervek szerint zöldség és virág termesztés zajlik majd a területen. A tervek szerint a megvalósuló közösségi kert alkalmas lehet tanparcellák kialakítására, ahol az oktatási intézmények rendszeresen kihelyezett környezetismeret órákat tarthatnak, a terményidőszakhoz és a tanrend tematikájához igazodva. A közösségi kert működtetését 8-10 család aktív részvétele mellett tervezzük.

Mindemellett a közösségi kert működtetését, a motivációs cél elérését szolgálja a projekt más – szintén a foglalkoztatás elősegítését célzó – tevékenysége, mely a kompetenciafejlesztés/képzés elemeket tartalmazza, hiszen a kertészeti alapismeretek elsajátítása mellett egyéb tervezett – az alábbiakban részletezett – kompetenciafejlesztési programok is tematikusan illeszthetők a működtetéshez.

A projekt konzorciumi partnerként bevont Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2009 óta valósít meg az alapkészségek – így különösen a munkaerő-piaci kompetenciák – fejlesztésére irányuló tanulási programokat. Ezek a munkavégzéshez, vállalkozáshoz a fenntartható életmódhoz, aktív társadalmi és közösségi élethez a személyes boldoguláshoz és kiteljesedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztését célozzák.

Programok megvalósulása során hangsúlyossá válik az inkluzív, nyitott szemléletmód, a rugalmas, differenciált megoldások és andragógiai módszerek tudatosabb alkalmazása, továbbá a tanulási készség, képesség és hajlandóság kialakítása.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében az alábbi ingyenesen elérhető szolgáltatásokat biztosítjuk a program során:

 • Önkormányzati- és kormányhivatalok, közintézmények és civil szervezetek, közüzemi szolgáltatók elérhetőségéről, ügyfélfogadási idejéről való tájékoztatás nyújtása.
 • Személyes okiratok igénylésével vagy azok pótlásával kapcsolatos ügyintézésben segítségnyújtás;
 • Segítségnyújtás közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolatfelvételben, igények bejelentésében, számlaértelmezésben, hátralék esetén részletfizetési kérelem megfogalmazásában. Fizetési nehézségek esetén kártyás mérő igénylés és védendői fogyasztói státusz igénylése.
 • Munkaerő-piaci információnyújtás keretében:

o Önéletrajz és motivációs levél írásában, nyomtatásában való segítségnyújtás

o Képzési lehetőségekről szóló tájékoztatás nyújtása

o Meghirdetett állásokról való tájékoztatás nyújtása

o Ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása

 • Szociális információnyújtás keretében:

o Ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása

 • Szülő részére igényelhető gyermekgondozási támogatásokkal kapcsolatos – családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátások, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás – kapcsolatos ügyintézésben történő segítségnyújtás.
 • A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásokhoz szociálisan rászorultság alapján történő hozzájutás segítése, így mint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése, a szünidei gyermekétkeztetés igénylésével kapcsolatos egyéb teendők.
 • Az idősebb korosztály számára alanyi és méltányossági alapon járó ellátásokról való információnyújtás, illetve az ellátás igénylésében való közreműködés: öregségi, özvegyi, méltányossági nyugdíj, eseti vagy rendkívüli támogatás igénylése, rehabilitációs ellátás.
 • Speciális esetekben az ügyfél jogászhoz, pszichológushoz való továbbirányítása, illetve a tanácsadások megszervezése.
 • Országosan meghirdetett pályázatokkal, lehetőségekkel (pl: Erzsébet- program, mosógépcsere- program, nyílászáró-csere program) kapcsolatos ügyintézésben, nyomtatványok kitöltésben történő segítségnyújtás.
 • Ügyintézéssel kapcsolatos ingyenes adminisztrációs segítségnyújtás (nyomtatás, fénymásolás, e-mail küldése, számítógép és internet biztosítás stb.)